15.  Svetovni zlet - 1979 (odpovedan zaradi politične nestabilnosti)
Nishapur, Iran
Zaradi odpovedi se je to leto preimenovalo v World Jamboree Year. Svetovni zlet so nadomestili s petimi manjšimi zleti v Avstraliji, Kanadi, Švedski, Švici in Združenih državah Amerike.

Backpatch

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.