TABORNIŠKA TEKMOVANJA

Taborniška tekmovanja so praktični preizkus osvojenega taborniškega znanja vsakega posameznega člana, kakor tudi povezanost in uigranost skupine kot celote. So imenitna priložnost za primerjanje, spoznavanje in učenje od drugih. Tekmovanja so močna motivacija za delo v vodu ali klubu. Namen tekmovanj ni razvijanje nezdrave tekmovalnosti ampak predvsem odgovornosti za svoje odločitve. V zapletenih situacijah s svojo odločitvijo nosimo vse posledice svojega ravnanja, merilo pravilnih odločitev je v tem primeru dosežen rezultat.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.