IVKOV MEMORIAL

Šaljivo, spretnostno tekmovanje (scoutball, hoja z A-ji, spretnosti izdelovanja vozlov, šaljivi testi...). Tekmovale so petčlanske ekipe MČ, GG in PP, organiziral ga je Rod dobre volje.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.