Pozdravljeni v kotičku rodovih našitkov strica Jože.

Zbiranje našitkov je bila Jožina velika strast. Najbolj se je navduševal prav nad našitki slovenskih rodov, pa čeprav je zbiral tudi ostale, katere je moč najti povsod na teh straneh. Joža se je vedno veselil odhodov na akcije, zlete, ... Tudi če on ni šel, saj mu je vedno nekdo prinesel vsaj en našitek. Njegov znameniti rek, ob vrnitvi iz akcije je bil:

"A si prinesel našitek za strica Jožo?"


Celjsko - Zasavsko območje

Dolenjsko območje

Gorenjsko območje

Južnoprimorsko - Notranjsko območje

Koroško - Šaleško območje

Mariborsko območje

Mestna zveza tabornikov Ljubljana

Obljubljansko območje

Severnoprimorsko območje

Starejši našitki odredov - rodov

Manjkajoči našitki rodov

V rodu smo se odločili, da postavimo spominsko zbirko rodovih našitkov v Jožin spomin.

Če imaš katerega od spodaj naštetih ter bi ga rad podaril / zamenjal/ ... se prosim obrni na naslov:

Društvo tabornikov Rod Bičkova skala

Ulica Pohorskega bataljona 113a, 1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: [email protected]

Hvala, oziroma če uporabim Jožine besede: "Se bom bogato oddolžil!"

ROD
ROD
ROD
ROD
Rod Bistre Savinje
Rod Divjega petelina
  Rod Bela Jadra
Rod Sotočje Nazarje
 Rod Zelena Rogla
 Rod Sivi dim
Rod Sivih Jelš 
Pokljuški rod
 Rod Sergeja Mašere
         Rod Rjavega medveda
      Rod Jeklarjev Jesenice
        Rod 20 talcev
 Kvedrov Rod
 Maistrov Rod
 Rod Franc Lešniki
 Rod Ukročena reka
Rod Zelenega Pohorja
Rod Bratov Šarh Maribor
           Rod Mlinskih kamnov
Rod Moravške doline .
Rod Srebrnih krtov
Rod Vedri Prleki
         Savski Rod
Rod Vidra

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.