ROT - Republiško orientacijsko tekmovanje

STPM - Slovenski taborniško partizanski mnogoboj

ROT je največji slovenski taborniški mnogoboj za starejše tabornice in tabornike, kjer se nekrat letno, vedno v drugem kraju, zbere okoli 350 tabornikov iz vse Slovenije in zamejstva.

Tekmovanje traja tri dni in vključuje dvodnevni orientacijski pohod z vmesnim 25 ostalimi nalogami, ki jih je potrebno v tem času opraviti (risanje zemljevidov, signalizacije, pionirski objekti, ...) Na tem tekmovanju se zberejo najboljše ekipe in prikažejo resnično vse svoje znanje in fizične sposobnosti.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.