ŠČUKANUJANJE (včasih Kanu Ščuka Zlet)

Enodnevno veslaško tekmovanje, ki poteka v štirih kategorijah. Organizira jo Rod Jezerske ščuke.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.