Vesela srečanja

Vesela srečanja so namenjena srečevanju najmlajših članov (medvedkov in čebelic) z vrstniki iz drugih krajev in rodov. Na teh srečanjih MČ-ji srečujejo svoje vrstnike, se družijo z njimi in krepijo prijateljske vezi, hkrati pa spoznavajo tudi kraje po Sloveniji, njihove znamenitosti in običaje. Vesela srečanja so organizirana na nivoju območja praviloma enkrat letno.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.