Vod vodu

Je srečanje s podobnim namenom kot pri Veselih srečanjih, le da gre tu za izmenjavo med vodi. Večji poudarek je na krepitvi vodovega duha in skupnih aktivnosti v času srečanja. MČ-ji sodelujejo tudi pri pripravi programa obiska, saj sami predlagajo, kaj bi lahko predstavili svojim vrstnikom. Ponavadi ob srečanju nastane tudi kakšen članek in fotografija za rodovo glasilo ali revijo Tabor.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.