ZNOT - Zimsko nočno orientacijsko tekmovanje

ZNOT - Zimsko nočno orientacijsko tekmovanje poteka v okolici Domžal v organizaciji Roda skalnih taborov. Je prav tako nočno tekmovanje, namenjeno pa GG-jem in starejšim.
Korenine tega tekmovanja segajo nekje v leto 1995, ko se je ekipa nadobudnih PP-jev RST odločila organizirati orientacijsko tekmovanje za GG-je iz rodu. Da bi bila stvar bolj zanimiva, so fantje postavili čas dogajanja v noč. In ko se je sama ideja rojevala pozno jeseni, je orientacijsko tekmovanje dobilo še pridevnik zimsko. Tako je nastal ZNOT – Zimsko Nočno Orientacijsko Tekmovanje.

Po dobrih dveh letih, ko je akcija že dobro zaživela, se je razširila tudi na sosednje rodove in poleg GG-jem omogočila tekmovanje tudi PP-jem. Tako so se tekmovanja začeli udeleževati taborniki iz širše okolice Domžal. Da se ne bi naveličali ene in iste lokacije, je navada ZNOT-a, da menja kraj dogajanja. Vendar se kljub vsemu trudimo ostati znotraj domžalske občine ali vsaj v njeni bližini. V začetnem obdobju se je število prijavljenih ekip vrtelo nekje okoli petindvajset.

Prelom tisočletja je prinesel prenovo ekipe in z novo ekipo je zavel nov veter. Uvedli so nekaj novosti. Tekmovanje so omogočili tudi grčam, poleg tega pa so na tekmovanje povabili rodove iz cele Slovenije. Tako se sedaj na ZNOT-u srečujemo taborniki od Primorske do Prekmurja ter od Gorenjske do Dolenske. Vsako leto je število ekip večje in druženje zaradi tega bolj pestro.

Kljub vsem novostim niso pozabili na osnovno pravilo ZNOT-a, ki je že od samega začetka predvsem druženje in spoznavanje sovrstnikov iz drugih vodov, čet, rodov… Tako je ZNOT tekmovanje, kjer so na orientacijski progi enakovredno zastopane tipično taborniške naloge, kot tudi povsem šaljive in drugačne naloge. Ravno ta kombinacija vsega pa ponavadi poskrbi za prijetno tekmovalno vzdušje in še poveča užitke na sami progi. Poleg druženja je poglavitni namen tekmovanja tudi pridobivanje novega znanja orientacije za GG ekipe (za PP in grče je samoumevno, da zadevo obvladajo…). Ravno zato skušajo vsako leto z minimalno startnino omogočiti vsem rodovom, da GG ekipam približajo orientacijska tekmovanja in se zaradi tega ne vržejo v prevelike stroške. 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.